Indkøbsordre

En indkøbsordre er en skriftlig tilladelse fra en køber til at erhverve varer eller tjenester. Dokumentet bemyndiger en leverandør til at levere til køberen til den pris, kvalitetsniveau, leveringsdato og visse andre vilkår, der er specificeret i aftalen. En indkøbsordre er juridisk bindende, når leverandøren modsignerer den.

En indkøbsordre er tidskrævende at oprette. For at reducere arbejdsbyrden udsteder nogle organisationer en masterindkøbsordre til hver leverandør, der autoriserer betydeligt mere, end der oprindeligt er nødvendigt, og derefter udsteder frigivelser mod masterindkøbsordren efter behov. For at spare tid leveres mange indkøbsordrer nu i elektronisk format over Internettet.