Normal ødelæggelse

Normal ødelæggelse er den forventede mængde materialer, der gøres ubrugelige som en del af produktionsprocessen. Dette forventede beløb er inkluderet i standardomkostningerne for varer for producerede enheder. Hvis disse enheder afsluttes og efterfølgende holdes på lager, betyder det, at omkostningerne ved normal ødelæggelse midlertidigt registreres som et aktiv. Når enhederne sælges, belastes de indbyggede omkostninger ved normal ødelæggelse derefter til omkostninger inden for omkostningerne ved solgte vareklassifikationer i resultatopgørelsen.

Mængden af ​​normal ødelæggelse er angivet som en standard i omkostningsregnskaberne. Dette beløb er primært baseret på historiske resultater sammen med input fra det industrielle ingeniørpersonale om forventningerne til ødelæggelse.