Omkostninger med manglende overensstemmelse

Uoverensstemmelsesomkostninger er de ekstraomkostninger, en virksomhed har, når den ikke opfylder kvalitetskravene til sine produkter. Disse omkostninger afholdes som følge af fejl i fremstillingsprocessen. De resulterende omkostninger består af omarbejdnings-, skrot- og nedetidsomkostninger inden for virksomheden samt garantikrav, tilbagekaldelsesomkostninger og tabt salg.