Layaway salg

Oversigt over Layaway Sales Accounting

Detailhandlere tilbyder rutinemæssigt layaway-salgsordninger til deres kunder, hvor kunder har lov til at afsætte bestemte varer, normalt i bytte for et layaway-depositum. Forhandleren bevarer varen, indtil kunden betaler den resterende saldo på varerne. Denne layaway-plan er især nyttig for kunder med lavere indkomst, som muligvis ikke har tilstrækkelige midler til at betale for det fulde købebeløb ad gangen.

Hvis kunden ikke gennemfører købet, kan forhandleren muligvis beholde depositumet.

Ifølge Securities and Exchange Commission kan sælgeren ikke indregne indtægter relateret til en layaway-situation, før den har leveret de tilbageholdte varer til kunden. Indtil dette tidspunkt skal kontanter modtaget fra kunden registreres som en forpligtelse.

IFRS Regnskab for Layaway-salg

Sælgeren indregner kun indtægter, når den leverer varerne. Men hvis sælgers historiske erfaring viser, at de fleste layaway-transaktioner konverteres til salg, kan den indregne indtægter, når den modtager et betydeligt depositum, forudsat at varerne er til rådighed, identificeret og klar til levering.