Sådan beregnes NPV

Netto nutidsværdi (NPV) analyse er en måde at bestemme den aktuelle værdi af en strøm af fremtidige pengestrømme. Det er et almindeligt værktøj til kapitalbudgettering at vælge de bedste projekter til finansiering. For at beregne nettonuværdien bruger vi følgende formel:

NPV = X * [(1 + r) ^ n - 1] / [r * (1 + r) ^ n]

Hvor:

X = modtaget beløb pr. Periode

n = Antallet af perioder

r = Afkastet

Som et eksempel på, hvordan man beregner nutidsværdien, er CFO i Smith Company interesseret i NPV'en, der er knyttet til et produktionsanlæg, som administrerende direktør ønsker at erhverve. I bytte for en indledende betaling på 10 millioner dollars, skal Smith modtage betalinger på 1,2 millioner dollars i slutningen af ​​hvert af de næste 15 år. Smith har en virksomhedskapitalomkostning på 9%. For at beregne NPV indsætter vi pengestrømsoplysningerne i NPV-formlen:

1.200.000 * ((1 + 0,09) ^ 15-1) / (0,09 * (1 + 0,09) ^ 15) = $ 9.672.826

Nuværdien af ​​de pengestrømme, der er knyttet til investeringen, er $ 327.174 lavere end den oprindelige investering i faciliteten, så Smith bør ikke fortsætte med investeringen.

Det er ikke så vanskeligt at estimere mængden af ​​kontanter modtaget pr. Periode såvel som antallet af perioder, hvor kontanter modtages. Den vanskelige optagelse i formlen er afkastet. Dette anses generelt for at være en virksomheds kapitalomkostninger, men kan også betragtes som dens ekstra kapitalomkostninger eller som en risikojusteret kapitalomkostning. I sidstnævnte tilfælde betyder det, at der tilføjes flere ekstra procentpoint til virksomhedens kapitalomkostninger for de pengestrømsituationer, der anses for at være usædvanligt risikable.

NPV-beregningen kan være massivt mere kompliceret end det netop viste forenklede eksempel. I virkeligheden skal du muligvis medtage pengestrømme relateret til følgende yderligere poster:

  • Løbende udgifter i forbindelse med investeringen

  • Variable pengestrømme, der modtages over tid, snarere end det samme beløb hver gang

  • Variabel timing for modtagelse af kontanter snarere end den ensartede modtagelse af en betaling på samme dato

  • Mængden af ​​arbejdskapital, der kræves til projektet, samt frigivelse af arbejdskapital i slutningen af ​​projektet

  • Det beløb, hvorpå investeringen kan videresælges ved afslutningen af ​​dens brugstid

  • Skatteværdien af ​​afskrivninger på det faste aktiv, der blev købt

Alle de foregående faktorer bør overvejes, når NPV vurderes til et investeringsforslag. Derudover kan du overveje at generere flere modeller for at tage højde for worst case, sandsynligvis og best case scenarier for pengestrømme.

NPV kan også bruges til at sammenligne flere pengestrømme for at afgøre, hvilken der har den største aktuelle værdi. NPV bruges ofte i analysen af ​​anmodninger om kapitalindkøb for at se, om en første betaling for anlægsaktiver og andre udgifter vil generere positive pengestrømme i fremtiden. I så fald bliver NPV grundlaget for en beslutning om at købe et fast aktiv.

Netto nutidsværdi bør ikke være den eneste metode, der anvendes til at vurdere behovet for et anlægsaktiver. Det kan være vigtigere at erhverve anlægsaktiver, der kan forbedre kapaciteten i en flaskehalsoperation, og i nogle tilfælde er der lovgivningsmæssige eller juridiske grunde til, at et aktiv skal erhverves, uanset dets NPV. Således er nutidsværdien kun et af flere værktøjer, der skal bruges til at evaluere en købsbeslutning.