Indenlandsk selskab

Et indenlandsk selskab er et selskab, der driver forretning i sit hjemland. Enheden behandles som et indenlandsk selskab af regeringen i sit hjemland og behandles som et udenlandsk selskab af regeringerne i alle andre lande, hvor det driver forretning. Et indenlandsk selskab er typisk i stand til at drive forretning i alle andre stater i sit hjemland uden krav om yderligere inkorporering.