Insider rapportering af værdipapirer ejerskab og handel

Insider-værdipapirrapportering er den obligatoriske rapportering af aktieejerskab af virksomhedsinsidere. Det er beregnet til at informere offentligheden om ændringer i ejerskabet, som kan påvirke deres investeringsbeslutninger. Securities and Exchange Commission (SEC) kræver, at direktører, officerer og større aktionærer i et offentligt selskab indgiver rapporter til SEC om deres kapitalandele i virksomheden. SEC stiller disse oplysninger til rådighed for offentligheden, og indsendelserne kan også danne grundlag for undersøgelser vedrørende ejerskabsspørgsmål.

SEC definerer en officer, der skal deltage i denne rapport, der arkiveres som:

... præsident, økonomidirektør, hovedregnskabsfører (eller, hvis der ikke er en sådan regnskabsfører, controller) og vicepræsident for det firma, der har ansvaret for en hovedforretningsenhed, division eller funktion (såsom salg, administration eller økonomi), enhver anden officer, der udfører en politikudformningsfunktion, eller enhver anden person, der udfører lignende politiske beslutningsprocesser for virksomheden.

En gavnlig ejer skal også indgive rapporter. Dette anses for at være enhver, der har en direkte eller indirekte interesse i virksomhedens kapitalandele, og som ejer mere end 10% af en klasse af selskabets registrerede kapitalandele. Denne definition gælder ikke for mæglere, banker eller medarbejderydelser. Eksempler på gavnlige ejere er nærmeste familiemedlemmer, hvis de deler den samme husstand. For at nå frem til tallet 10% skal du medtage eventuelle udestående aktierettighedsrettigheder, optioner og warrants. Optioner og warrants skal medtages, selvom deres udnyttelseskurser i øjeblikket er over markedskursen (og derfor sandsynligvis ikke vil blive udnyttet).

Formularer til rapportering af insider

SEC kræver, at insidere rapporterer ved hjælp af tre formularer. Formularerne er:

  • Form 3 . Afslører det oprindelige ejerskab af selskabets aktiepapirer. Hvis værdipapirerne netop er registreret, skal denne formular arkiveres inden ikrafttrædelsesdatoen for registreringserklæringen. Hvis arkiveren netop er klassificeret som påkrævet at indgive, har han eller hun ti dage til at indgive rapporten.
  • Form 4 . Afslører ændringer i en persons ejerskab af udstederen. Når ejerskiftet er sket, skal formularen indgives inden udgangen af ​​den anden hverdag derefter. Direkte og indirekte ændringer af ejerskabet rapporteres på separate linjer i formularen. Hvis personen erhverver værdipapirer på højst $ 10.000, er det ikke nødvendigt at indsende denne formular. Mange af disse formularer kan arkiveres, hvis en person er involveret i et løbende program med aktiekøb eller salg. Registreringskravet fortsætter i seks måneder, efter at en person er stoppet med at være officer eller direktør for udstederen.
  • Form 5 . Er beregnet til at være en sammenfatningsformular, der skal indgives ved udgangen af ​​året, hvori der er noteret alle yderligere transaktioner, som en person var undtaget fra at indgive på en formular 4. Formularen skal indgives inden for 45 dage efter regnskabsårets afslutning af Firmaet.

Formular 4 er den hyppigst arkiverede af de tre formularer, da der kan være et stort antal individuelle transaktioner, der kræver dokumentation i løbet af et år.

Den udstedende enhed er ikke ansvarlig for arkivering af disse formularer, men skal angive i sin årlige fuldmægtighedserklæring, hvis den har kendskab til manglende eller utilsigtet arkivering.