Præsentere retfærdig definition

Retfærdig er et udtryk, der bruges i teksten til en revisionsberetning for at indikere, at følgende begreber var på plads hos den enhed, der blev gennemgået:

  • De regnskabsprincipper, som virksomheden anvender, accepteres generelt

  • Regnskabsprincipperne er passende under de omstændigheder, virksomheden støder på

  • Regnskabet er med rimelighed informativt om forhold, der kan påvirke deres anvendelse og fortolkning

  • Regnskabsoplysningerne klassificeres og opsummeres med rimelighed

  • Regnskabet afspejler de underliggende transaktioner inden for en række acceptable grænser

Brug af udtrykket "præsentere retfærdigt" betyder derfor, at de regnskaber, der er knyttet til revisors beretning, giver et rimeligt billede af den rapporterende virksomheds økonomiske resultater, finansielle stilling og pengestrømme.