erkendelse af

Realisering er det tidspunkt, hvor indtægter er genereret. Dette sker, når en kunde får kontrol over den vare eller service, der overføres fra en sælger. Indikatorer for denne dato inkluderer følgende:

  • Når sælgeren har ret til at modtage betaling.
  • Når kunden har lovlig ret til det overførte aktiv. Dette kan stadig være tilfældet, selv når sælgeren bevarer ejendomsretten for at beskytte den mod kundens manglende betaling.
  • Når den fysiske besiddelse af aktivet er overført af sælgeren. Besiddelse kan udledes, selv når varer opbevares andetsteds under forsendelse eller af sælgeren under en regning og hold-ordning. I henhold til et faktureringsarrangement beholder sælgeren varer på kundens vegne, men indregner stadig indtægter.
  • Når kunden har påtaget sig de væsentlige risici og fordele ved ejerskab relateret til det aktiv, der overføres af sælgeren. For eksempel kan kunden nu sælge, pantsætte eller veksle aktivet.
  • Når kunden accepterer aktivet.
  • Når kunden kan forhindre andre enheder i at bruge eller opnå fordele ved aktivet.

Realisering er et nøglekoncept i indtægtsgenerering.