Definition af kapitalforbedring

En kapitalforbedring er en væsentlig udgift, der forbedrer et fast aktiv i en sådan grad, at forbedringen kan registreres som et fast aktiv. For at være et fast aktiv skal forbedringen forventes at vare i mindst et år. Forbedringen skal falde i en af ​​følgende kategorier:

  • Det forlænger aktivets levetid

  • Det forbedrer aktivets samlede værdi

  • Det tilpasser anlægsaktivet, så det kan bruges på en ny måde

Hvis en udgift ikke opfylder nogen af ​​disse kriterier, klassificeres den i stedet som en reparations- eller vedligeholdelsesomkostning, og så afholdes den, da den afholdes.

Et eksempel på en kapitalforbedring er et nyt tag på en kontorbygning, da det forlænger bygningens aktivs levetid. En kapitalforbedringsudgift har en tendens til at øge markedsværdien af ​​et aktiv.