Reserver til huller

Reserven til huller er en konto, der indeholder den del af en fondsbalance, der er afsat til betaling af en forpligtelse. For eksempel kunne reserven bruges til at betale for en vedligeholdelseskontrakt eller en udstedt indkøbsordre. Ved at bruge en reserve er en statslig enhed bedre i stand til at kontrollere sine udgifter ved at undgå overforpligtelser af sine midler.

Der oprettes en reserve, når der er forpligtet sig til at betale midler, og midlerne er tilgængelige. Når der modtages en fakturering fra en leverandør, tilbageføres reserven, og en tilgodehavende registreres i stedet for.