Begrænsede kontanter

Begrænsede kontanter er en betegnelse, der placeres på et bestemt kontantbeløb, som har til formål at forhindre, at disse midler bruges til generelle driftsaktiviteter. I stedet er de udpegede midler reserveret til et specifikt formål, såsom at betale for et konstrueret aktiv, en udbetaling af udbytte, en obligationsudbetaling eller en forventet udbetaling som følge af en retssag.

Størrelsen af ​​eventuelle kontantrestriktioner og årsagerne hertil fremgår enten af ​​en organisations årsregnskab eller i de medfølgende fodnoter. Hvis der skal anvendes begrænsede midler inden for et år, klassificeres de som omsætningsaktiver. Ellers klassificeres de som langsigtede aktiver.