Skjult reserve

En skjult reserve er en underdrivelse af en enheds nettoværdi. Denne situation opstår, når en organisations aktiver opgøres for lave, og / eller dens forpligtelser angives for høje. Situationen kan opstå, når visse regnskabskonventioner pålægger en mest konservativ behandling af en regnskabstransaktion. Skjulte reserver kan også bruges, når ejerne af en virksomhed vil reducere mængden af ​​skattepligtig indkomst på dens resultatopgørelse og gøre det ved at vride økonomiske resultater for at oprette reserverne. En skjult reserve vil i sidste ende blive brugt, hvilket resulterer i en stigning i indkomsten i fremtidige perioder.