Omsættelig sikkerhedsdefinition

En omsættelig sikkerhed er en let handlet investering, der let konverteres til kontanter, normalt fordi der er et stærkt sekundært marked for værdipapiret. Sådanne værdipapirer handles typisk på en offentlig børs, hvor pristilbud er let tilgængelige. Afvejningen for det høje likviditetsniveau er, at afkastet på omsættelige værdipapirer normalt er lavt.

Omsættelige værdipapirer registreres som et kortfristet aktiv på balancen, da de har en løbetid på mindre end et år. Dette er af en vis betydning ved beregning af det aktuelle forhold, da omsættelige værdipapirer er inkluderet i tælleren for denne beregning og får en virksomhed til at se mere likvid ud. Eksempler på omsættelige værdipapirer er:

  • Bankers accept

  • Depositum

  • Kommercielt papir

  • Skatkammerbeviser

En konservativt drevet virksomhed kan placere en stor del af sin overskydende likviditet i omsættelige værdipapirer, så den let kan afvikle dem, hvis der pludselig er behov for kontanter. En tæt forvaltet skatkammerafdeling, der har en klar forståelse af forventede pengestrømme, kan forfølge investeringer med højere afkast, som typisk kræver længere løbetid, og vil derfor investere en mindre andel af overskydende likviditet i omsættelige værdipapirer.