Værdiansættelsesreserve

En værdiansættelsesreserve er en godtgørelse, der er parret med og udligner et aktiv. Reserven er designet til at absorbere fald i værdien af ​​det tilknyttede aktiv. Der oprettes en reserve ved at opkræve indtægter til forventede tab og derved fremskynde omkostningsindregning i den aktuelle rapporteringsperiode. Eksempler på værdiansættelsesreserver er godtgørelsen for tvivlsomme konti og godtgørelsen for forældet beholdning. Værdiansættelsesreserver er et nøgleelement i periodiseringsregnskabet.