Definition af omkonverteret metode

Den if-konverterede metode beregner ændringen i antallet af udestående aktier, hvis konvertible værdipapirer konverteres til aktier. Denne beregning udføres kun, hvis aktiekursen er højere end udnyttelseskursen angivet i værdipapirerne. Ellers ville det ikke være økonomisk for en investor at konvertere værdipapirerne til aktier. Denne metode anvender følgende regler:

  • Konvertering antages at ske på den senere af værdipapirernes udstedelsesdato eller begyndelsen af ​​rapporteringsperioden.

  • Konverteringsforholdet angivet i sikkerhedsaftalen bruges til at bestemme antallet af aktier, der ville være udestående i tilfælde af en konvertering.

En konvertering til aktier har to effekter. Den ene er, at antallet af udestående aktier stiger, hvilket reducerer indtægtsbeløbet pr. Aktie rapporteret i den udstedende enheds resultatopgørelse. For det andet undgås nu den renteudgift, der ville være betalt på værdipapirerne, hvilket øger indtjeningsmængden i beregningen af ​​indtjening pr. Aktie.

Den if-konverterede metode bruges kun af offentligt ejede virksomheder, da de er de eneste, der kræves for at rapportere indtjening pr. Aktieoplysninger i deres årsregnskab. Det udføres kun, hvis de har værdipapirer, der kan konverteres til aktier, såsom obligationer eller foretrukket aktie.