Ikke-balancepligt

En forpligtelse uden for balance er en forpligtelse for en virksomhed, for hvilken der ikke er noget regnskabsmæssigt krav om at indberette det i regnskabet. Disse forpligtelser er normalt ikke faste forpligtelser, men kan kræve afvikling af den rapporterende enhed på en fremtidig dato. Eksempler på disse forpligtelser er garantier og retssager, der endnu ikke er afgjort. Selvom disse forpligtelser muligvis ikke rapporteres i balancen, kan de stadig beskrives i oplysningerne, der ledsager et komplet sæt regnskaber.

Virksomheder strukturerer undertiden forpligtelser for at forhindre dem i at blive rapporteret på deres balance. Ved at gøre det kan de rapportere om en økonomisk struktur, der ser ud til at være mere økonomisk sund og likvid, end det virkelig er tilfældet.