Opskrivning

En opskrivning er en stigning i et aktivs regnskabsmæssige værdi. Det udløses af en stigning i aktivets markedsværdi. Opskrivninger er mere generelt tilladt i henhold til internationale standarder for finansiel rapportering end under de almindeligt anerkendte rammer for regnskabsprincipper.