Garanterede betalinger til partnere

Garanterede betalinger til partnere foretages til partnerne i et partnerskab, selvom partnerskabet ikke har tjent overskud. Et partnerskab yder garanterede betalinger, når dets medlemmer betragter modtageren som usædvanlig værdifuld eller kompenserer ham for bidrag til partnerskabet. Disse betalinger klassificeres som løn, der er udbetalt til de modtagende partnere, og det er også fradragsberettigede udgifter til partnerskabet. Den modtagende partner rapporterer disse betalinger som almindelig indkomst på hans eller hendes selvangivelse og skal muligvis betale skat for selvstændig virksomhed af dem.

Hvis et partnerskab er i likvidation, udstedes garanterede betalinger inden afvikling af likvidation til partnerne.