Aftagelig kendelse

En aftagelig warrant er et derivat, der er knyttet til en gældssikkerhed, hvilket giver ejeren ret til at købe et bestemt antal aktier i udstederen til en fast udnyttelseskurs. Gældsudsteder inkluderer de aftagelige warrants i sit salg af gældssikkerheden for at opnå en lavere rente, end det ville være muligt uden warrants, mens en køber er interesseret i det overskud, han kunne tjene ved at konvertere warrants til aktier, hvis enhedens aktiekursen stiger.

En warrant indeholder følgende oplysninger:

  • Tidsperioden, hvor indehaveren kan udøve retten til at købe udstederens aktier

  • Udnyttelseskursen, hvor aktierne kan købes

  • Antallet af aktier, der kan købes

Da denne type warranter kan løsnes fra den gældssikkerhed, som den er parret med, eksisterer de to elementer i et gældsudbud uafhængigt og bør behandles som separate værdipapirer. En indehaver af en aftagelig tegningsoption kan eventuelt udøve den og købe enhedens aktier eller lade den udløbe.