Interessekonflikt

En interessekonflikt er en situation, hvor en persons egeninteresse kan forstyrre hans pligt til at træffe en beslutning af almen interesse eller for en arbejdsgiver. For eksempel er der en interessekonflikt, når en virksomheds indkøbschef også ejer en af ​​de leverandører, som virksomheden udsteder indkøbsordrer til. Som et andet eksempel beslutter en administrerende direktør at flytte virksomhedens hovedkvarter tættere på sin personlige bopæl, selvom det vil være dyrt for virksomheden at gøre det og kræve længere pendeltider for medarbejderne.

Tilstedeværelsen af ​​en interessekonflikt betyder ikke nødvendigvis, at der har fundet en upassende aktivitet sted. En god måde for et individ at håndtere en interessekonfliktsituation er at angive situationen og fjerne sig selv fra beslutningsprocessen, der forårsager konflikten.