Mineralreserve

En mineralreserve er den del af en mineralressource, der er økonomisk udvindelig, baseret på vurderinger og anden information. Mineralreserveklassifikationen kan opdeles yderligere i følgende tre klassifikationer:

  • Dokumenterede reserver . Reserver, hvor reservenes størrelse, form, dybde og mineralindhold er veletablerede.

  • Sandsynlige reserver . Svarende til dokumenterede reserver, men stederne til inspektion, prøveudtagning og måling er længere fra hinanden eller er ellers mindre passende.

  • Mulige reserver . De uprøvede reserver, som en analyse af dataene antyder, er mindre tilbøjelige til at kunne inddrives end sandsynlige reserver.

Udviklingsfasen for en mine anses for at være begyndt, når ledelsen konkluderer, at der findes kommercielt genvindelige mineralreserver, og har besluttet at udvikle minen.