Tilfældige operationer

Tilfældig drift betragtes som en indtægtsgenererende aktivitet, der udføres i en ejendoms udviklingsperiode, og som bruges til at reducere ejendommens udviklingsomkostninger. For eksempel kan en organisation vælge at fortsætte med at leje plads i en kontorbygning, inden den rives ned og erstattes med ejerlejligheder. Disse operationer er adskilt fra alle aktiviteter, der er beregnet til at generere et afkast på brugen af ​​ejendommen.

Når der er indtægter fra disse tilfældige operationer, skal den korrekte bogføring først netto omsætningen mod eventuelle relaterede omkostninger. Yderligere handlinger er som følger:

  1. Overskuddet af eventuelle indtægter over deres omkostninger bogføres som en subtraktion fra eventuelle aktiverede projektomkostninger.
  2. Hvis omkostningerne ved disse utilsigtede operationer overstiger deres indtægter, opkræves forskellen i udgifter, som de afholdes.