Materielt aktiv

Et materielt aktiv er fysisk ejendom - det kan berøres. Udtrykket er oftest forbundet med anlægsaktiver, såsom maskiner, køretøjer og bygninger. Det bruges ikke til at beskrive kortsigtede aktiver, såsom beholdning, da disse varer er beregnet til salg eller konvertering til kontanter. Materielle aktiver udgør den største konkurrencefordel for nogle organisationer, især hvis de bruger aktiverne effektivt til at producere salg.

Materielle aktiver bruges ofte som sikkerhed for lån, da de har tendens til at have robuste, langsigtede værdiansættelser, der er værdifulde for en långiver. Disse aktiver kræver typisk en betydelig mængde vedligeholdelse for at opretholde deres værdier og produktive kapaciteter og kræver sandsynligvis forsikringsbeskyttelse.

Det modsatte af et materielt aktiv er et immaterielt, som ikke er fysisk til stede. Eksempler på immaterielle aktiver er ophavsret, patenter og driftslicenser.