Gratis pengestrøm pr. Aktie

Fri pengestrøm pr. Aktie måler mængden af ​​kontante udskilt af en virksomhed. Det beregnes som den samlede frie pengestrøm divideret med det vejede gennemsnitlige antal udestående aktier i måleperioden. En betydelig mængde fri pengestrøm pr. Aktie, og især når den trender op, indikerer at en virksomhed har tilstrækkelige kontanter til at nedbetale gæld, erhverve aktiver, betale udbytte osv.