Endelige konti

Endelige konti er et noget arkaisk bogføringsudtryk, der refererer til den endelige prøvebalance ved udgangen af ​​en regnskabsperiode, hvorfra regnskabet stammer. Denne endelige prøvebalance inkluderer hver journalpost, der bruges til at lukke bøgerne, såsom:

  • Løb og lønningsafgift

  • Periodeafgrænsning af indkomstskat

  • Nedskrivninger på aktiver

  • Justering af reserver til afkast, dårlig gæld og forældet beholdning

  • Værdiforringelse og amortisering

  • Overheadfordeling

  • Kundefakturering

Således kan endelige konti henvise til den endelige prøvebalance eller det regnskab, som de er baseret på. Det primære regnskab er resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse.

Da slutkonti henviser til en virksomheds slutbalancekontosaldoer, som igen bruges til at oprette regnskaber, betyder det, at det endelige regnskab afslører virksomhedens resultater i en periode, dets økonomiske stilling ved udgangen af ​​denne periode og dens kilder og anvendelse af midler i denne periode (som er formålet med årsregnskabet).

En endelig konto eller endelig regnskab kan også være den opsummerede erklæring, der udstedes, når en forretningstransaktion er afsluttet. For eksempel, når nogen forlader et hotel, får de en endelig bogføring af, hvad de skylder hotellet.