Ændret kontrol

En ændret check er et omsætteligt instrument, hvorpå nøgleelementer er blevet ændret for at bedrage nogen. De oplysninger, der kan ændres på en check, inkluderer følgende:

  • Tjek dato

  • Dollarbeløb, der skal betales

  • Modtagerens navn

F.eks. Kunne betalingsmodtagerens navn ændres fra Smith til Smithson, hvorved Smithson kunne betales. Eller det dollarbeløb, der skal betales, kunne ændres fra $ 100 til $ 1000.

Når en bank modtager en check, som den har mistanke om, er blevet ændret, har den ret til at nægte at ære checken. Ansvaret for en ændret kontrol kan påhvile enhver part, der er involveret i behandlingen, afhængigt af hvor uagtsomhed er bosat. Således kan den part, der trækker checken, den bank, som checken trækkes på, eller den bank, der fremlægger checken, betragtes som ansvarlig alt efter omstændighederne. For at beskytte mod ændringer skal udstederen af ​​en check sikre, at der ikke er nogen markante tomme mellemrum tilbage i dens antal og beløbslinjer.