Stand-alone omkostningsmetode

Den enkeltstående omkostningsmetode fordeler gruppeomkostninger til brugerne som en andel af de omkostninger, som hver bruger ville have haft individuelt afholdt. F.eks. Vil feltafdelingen og returafdelingen hver for sig sende reparerede apparater til to kunder i samme by. For at gøre det individuelt skulle feltafdelingen betale $ 300 i forsendelsesomkostninger, mens returafdelingen skulle betale $ 150. Virksomheden beslutter i stedet at leje sin egen lastbil og chauffør for at foretage leveringerne til en samlet pris på $ 330. I henhold til den enkeltstående metode opkræves feltserviceafdelingen $ 220 af leveringsomkostningerne under følgende formel:

$ 300 Uafhængig levering af felttjeneste ÷ ($ 300 Uafhængig levering af felttjeneste

+ $ 150 Uafhængig returafdelingslevering)

= 66,67% af de samlede omkostninger ved uafhængige leverancer

66,67% x $ 330 Konsolideret levering = $ 220 Omkostningsfordeling

Den samme formel bruges til at opkræve $ 110 til returafdelingen.

Denne tilgang er en relativt enkel og forståelig metode til fordeling af omkostninger.