Udskudte indtægter

Udskudt omsætning er en betaling fra en kunde for fremtidige varer eller tjenester. Sælgeren registrerer denne betaling som en forpligtelse, fordi den endnu ikke er optjent. Udskudt omsætning er almindelig blandt software- og forsikringsudbydere, der har behov for forudbetalinger til gengæld for serviceperioder, der kan vare i mange måneder.

Udskudt indtægtsgenkendelse

Da modtageren tjener indtægter over tid, reducerer det saldoen på den udskudte indtægtskonto (med debet) og øger saldoen på indtægtskontoen (med en kredit). Afhængig af kontraktbetingelserne har den sælgende enhed muligvis ikke tilladelse til at indregne indtægter, før alle varer er leveret og / eller tjenester afsluttet; dette kan skæve en virksomheds rapporterede resultater for at vise tidlige tab efterfulgt af overskud i senere perioder.

Den udskudte omsætningskonto klassificeres normalt som en kortfristet forpligtelse i balancen. Det kan klassificeres som en langfristet forpligtelse, hvis resultaterne ikke forventes inden for de næste 12 måneder.

Udskudt indtægtsregnskab

For eksempel ansætter Alpha Corporation Northern Plowing til at pløje sin parkeringsplads og betaler $ 5.000 på forhånd, så Northern vil give virksomheden først pløjning prioritet i vintermånederne. På betalingstidspunktet har Northern endnu ikke tjent indtægterne, så det registrerer alle $ 5.000 på en udskudt indtægtskonto ved hjælp af denne udskudte indtægtsjournal: