Opsigelsesfordele

Opsigelsesydelser er kontanter og andre ydelser, der udbetales til ansatte, når deres ansættelse er ophørt. Omfanget af disse fordele kan være baseret på virksomhedens politik, eller de kan forhandles på individuel basis. De mest almindelige fratrædelsesgoder er fratrædelsesgodtgørelse, udvidet sygesikringsdækning og hjælp til at finde et nyt job.