Agentdefinition

En agent er en person eller virksomhed, der handler på vegne af en anden part. Denne myndighed kan være udtrykkelig (via en aftale) eller underforstået. En agent kan indgå kontraktlige forhold på vegne af sin hovedforpligtelse. Agenten kan udløse et ansvar for hovedmanden, når han handler inden for rammerne af sit ansvar over for den part. Eksempler på agenter er salgsrepræsentanter og forsendelsesagenter. Et andet eksempel er en person, der indleder forhandlinger på vegne af en klient.