Definition af mindste garanti

En minimumsgaranti er en forskudsbetaling foretaget af en licenshaver til en licensgiver for retten til at sælge eller distribuere musik eller film. Licenstager skal registrere denne betaling som et aktiv. Dette beløb belastes efterfølgende i overensstemmelse med betingelserne i den relaterede licensaftale. Hvis en del af betalingen ikke ser ud til at kunne inddrives ved den fremtidige brug af rettighederne opnået af licenstageren, skal den ikke-inddrivelige del af betalingen afholdes i den aktuelle periode.

Når det produkt, der er knyttet til en garanti, sælger bedre end forventet, er licenshaveren forpligtet til at foretage yderligere royaltybetalinger til licensgiveren.