Pengepost

En monetær artikel er et aktiv eller en forpligtelse, der formidler en ret til at modtage eller levere enten et fast eller bestemt antal valutaenheder. Monetære poster kan fortsat konverteres til den samme valuta over tid. Eksempler på monetære poster er:

  • Kontanter

  • Omsættelige værdipapirer

  • Tilgodehavender

  • Tilgodehavender

  • Moms skal betales

  • Noter betales

Når monetære aktiver holdes, har deres købekraft tendens til at falde, da inflationen reducerer deres værdi. Omvendt, når monetære forpligtelser holdes, øges deres købekraft, fordi de kan betales med midler, der er faldet i værdi på grund af inflationens virkninger.

Ikke-monetære poster har tendens til at kunne konverteres til forskellige mængder penge, baseret på ændringer i udbud og efterspørgsel og tilstedeværelsen af ​​forældelse. For eksempel kan en monetær vare, såsom et depositum, konverteres til $ 1.000, mens et køretøj sandsynligvis vil falde i værdi over tid, når det bliver ældre.