Definition af følgetab

Et følgetab er et tab, som en virksomhed har, når den ikke er i stand til at bruge sine aktiver på den tilsigtede måde. Et følgetab opstår typisk som følge af skader forårsaget af en naturkatastrofe, såsom oversvømmelse eller et jordskælv. Hvis en virksomhed har forsikringsdækning, der betaler den for følgeskader, kan den inddrive en del af størrelsen af ​​disse tab, men normalt ikke det fulde beløb. Hvis der ikke er en sådan forsikringsdækning, skal et selskab absorbere det fulde beløb af disse tab.

Som et eksempel på følgetab lukkes et produktionsfirma fuldstændigt ned af en ødelæggende oversvømmelse. Virksomhedens ejendomsforsikring godtgør det for skader på anlægget og udstyret; de følgeskader, der følger af at være ude af drift i inddrivelsesperioden, vil dog ikke blive dækket af ejendomsforsikringen. I stedet skal virksomhedens risikostyring erhverve forsikring, der specifikt dækker disse tab, som inkluderer betalinger for medarbejderkompensation samt faste driftsudgifter.

Forsikring, der giver dækning for følgeskader, kan give en bredere dækning end blot tab som følge af beskadigede anlægsaktiver. Dækningen kan også strække sig over tab fra tab af forsyningsselskaber, forstyrrelser i forsyningskæden og lignende faktorer. Forsikringspolicen designet til at håndtere følgeskader kaldes forretningsafbrydelsesforsikring.

Lignende vilkår

Et følgetab er en type indirekte tab.