Tilbyder omkostninger

Tilbudsomkostninger er de udgifter, der er afholdt til at betale for regnskabs-, juridiske og tegningsaktiviteter, der er forbundet med udstedelse af værdipapirer til investorer. Andre udbudsomkostninger dækker udskrivning af prospekter, børsnoteringsgebyrer, registreringsgebyrer og indledende kreditvurderingsbureaugebyrer (hvis et tilbud indebærer salg af obligationer).