Erklæring om social indflydelse

En erklæring om social indvirkning er en skriftlig forklaring fra en organisation af, hvordan dens aktiviteter påvirker de samfund, inden for hvilke den opererer. Erklæringen er fokuseret på virksomhedens sociale og miljømæssige indflydelse. Følgende emner er eksempler på, hvad der kan være inkluderet i erklæringen:

  • Timer af frivillig tid af virksomhedens medarbejdere

  • Donationer til lokale samfund og velgørenhedsorganisationer

  • Antallet af job, der oprettes i lokalområdet

  • Miljøsaneringsindsats i området

  • Anvendelsen af ​​vedvarende energi til kraftdrift

  • Det samlede niveau af energireduktion

  • Minimal brug af lossepladser

Organisationer bruger udsagn om sociale konsekvenser for at gøre et bedre indtryk blandt interessenter snarere end at formidle billedet af bare at være fokuseret på fortjeneste. Disse udsagn kan distribueres gennem flere kanaler, såsom årsrapporten, virksomhedens websted og pressemeddelelser.