Oprindelige omkostninger

Oprindelig kostpris er den pris, der er betalt for oprindeligt at erhverve et aktiv. Disse omkostninger anses for at omfatte omkostningerne til at købe et aktiv, transportere aktivet dit sted, hvor det er beregnet til at blive brugt, installere det og teste det. De oprindelige omkostninger inkluderer også moms og andre afgifter. Oprindelig kostpris er den kostpris, som et aktiv registreres i hovedbogen. Det kan efterfølgende reduceres i hovedbogen, hvis aktivets markedsværdi er mindre end afskrivningsomkostningerne eller amortiserede omkostninger.

Lignende vilkår

Oprindelige omkostninger er også kendt som historiske omkostninger.