Likviditet

Likviditet er en virksomheds evne til at betale sine forpligtelser rettidigt, da de forfalder til betaling under deres oprindelige betalingsbetingelser. At have en stor mængde kontanter og omsætningsaktiver ved hånden betragtes som bevis på et højt likviditetsniveau.

Når det anvendes på et individuelt aktiv, henviser likviditet til muligheden for at konvertere aktivet til kontanter med kort varsel og med en minimal rabat. At have et aktivt marked med mange købere og sælgere resulterer typisk i et højt likviditetsniveau.