Definition af sikkerhedsinteresser

En sikkerhedsinteresse er en pant i et aktiv, der er stillet som sikkerhed på et lån af en låntager. Långiveren kan bruge denne sikkerhedsinteresse til at kræve aktivet, hvis låntager misligholder en låneaftale og derved betaler lånet. Sikkerhedsinteresser er fælles med ethvert aktivbaseret udlån, såsom pant og billån. F.eks. Tegner Smith et lån på $ 300.000 for at købe et byhus med byhuset som sikkerhed på lånet. Långiveren tegner pant i ejendommen. Mr. Smith holder derefter op med at foretage lånebetalinger, så långiveren bruger sin sikkerhedsandel i ejendommen til at overtage og sælge den. Provenuet bruges derefter til at afbetale lånet.

En sikkerhedsinteresse gør det muligt for en långiver at have forrang for at blive betalt tilbage, hvis en låntager går konkurs. I denne situation betales den sikrede långiver først, mens usikrede kreditorer betales, hvis der er resterende aktiver tilbage. En fordel ved at have en sikkerhedsinteresse set fra låntagerens perspektiv er, at långiverens risiko reduceres, så der kan tilbydes en lavere rente.