Materialekortkort

Et materialekortkort er en manuel registrering af enhederne af råmaterialer, der flyder gennem et lager. Kortet indeholder typisk oplysninger om følgende transaktioner:

  • Køb af råmaterialer fra leverandører (registreret ved modtagelse)

  • Overførsler af råvarer fra lageret til produktionsgulvet

  • Kvitteringer tilbage fra produktionsgulvet for overskydende enheder, der ikke bruges

  • Justeringer af interne saldi baseret på resultatet af periodiske lageroptællinger

Kortet indeholder en løbende saldo af håndenhederne for hver type beholdning. Materialekortkort er nyttige i følgende situationer:

  • At føre en oversigt over den aktuelle balance for hver type råmateriale for at sikre, at der er nok til at understøtte planlagte produktionsaktiviteter

  • At føre en oversigt over forbrugsmængderne for hvert råmateriale, som kan hjælpe med timing og mængde af fremtidige køb

  • At have et basisdokument over brugsniveauer, hvis der er en undersøgelse af manglende enheder

Materialekortkort bruges ikke i computerstyrede lagerstyringssystemer og findes derfor ikke almindeligt i organisationer, der har mere avancerede systemer.