Regulering Fair oplysning

Regulering Fair Disclosure (FD) kræver, at et selskab straks videregiver offentligheden væsentlig ikke-offentlig information, som den har videregivet til visse personer uden for virksomheden. Det var designet til at sikre, at offentligheden får information, der også er delt med udvalgte personer.

Forordningen blev oprettet som reaktion på situationer, hvor det blev fundet, at virksomheder havde givet væsentlig ikke-offentlig information, såsom forudgående varsel om indtjeningsresultater, til nogle få udvendige. Udenstående kunne bruge oplysningerne til at foretage handler, der placerede dem i en uretfærdig konkurrenceposition i forhold til andre, mindre velinformerede investorer. Virksomhedsledere var også angiveligt i stand til at manipulere analytikere ved at give forhåndsinformation til dem, der skildrede virksomheden positivt i deres forskningsrapporter.

For at bekæmpe disse problemer udstedte Securities and Exchange Commission (SEC) forordning FD. Denne regulering kræver, at et selskab straks videregiver væsentlig ikke-offentlig information til den brede offentlighed, som den har videregivet til bestemte personer uden for virksomheden.

Følgende tekst fra forordning FD er stærkt redigeret for at komprimere en stor mængde juridiske personer til et format, der angiver essensen af ​​forordningen:

en. Når en udsteder eller en person, der handler på dens vegne, videregiver væsentlige ikke-offentlige oplysninger om den pågældende udsteder eller dens værdipapirer til [en mægler, forhandler, investeringsrådgiver, investeringsselskab eller indehaver af udsteders værdipapirer], skal udsteder offentliggøre offentliggørelse af disse oplysninger:

1. Samtidig i tilfælde af forsætlig videregivelse og

2. Straks i tilfælde af en ikke-forsætlig videregivelse. Betyder straks, så snart det er rimeligt praktisk, efter at en højtstående embedsmand hos udstederen har fundet ud af, at der har været en ikke-forsætlig offentliggørelse. Under ingen omstændigheder må denne offentliggørelse være senere end den 24-timers længere tid eller påbegyndelsen af ​​den næste dags handel på New York Stock Exchange.

b. Stk. (A) i dette afsnit finder ikke anvendelse på offentliggørelse:

1. Til en person, der skylder tillid eller tillid til udstederen (såsom en advokat, investeringsbankmand eller revisor);

2. Til en person, der udtrykkeligt er indforstået med at bevare de videregivne oplysninger fortroligt;

3. I forbindelse med et værdipapirudbud registreret i henhold til værdipapirloven, hvis oplysningen sker ved en registreringserklæring eller ved en mundtlig meddelelse i forbindelse med værdipapirudbuddet efter indgivelse af registreringserklæringen.

Bemærk, at forordningen kun udløses af videregivelser til de personer, der enten er investorer eller arbejder i investeringsbranchen. Der er ingen omtale af videregivelser til ægtefæller eller andre familiemedlemmer, da et sådant krav vil kræve en virkelig undertrykkende mængde informationssporing fra investor relations personale. Også ægtefæller og andre familiemedlemmer kan betragtes som insidere i betragtning af deres forhold til virksomhedens medarbejdere.

Forordning FD fastslår, at "offentliggørelse" af væsentlig ikke-offentlig information betragtes som en form 8-K-arkivering eller formidling af informationen "gennem en anden metode til videregivelse, der med rimelighed er designet til at give bred, ikke-ekskluderende distribution af informationen til offentligheden. ” De fleste virksomheder håndterer situationen ved at udstede en formular 8-K. Bemærk, at dette er en af ​​de sjældne tilfælde, hvor du ikke har tilladelse til at udstede en 8-K standard fire hverdage. I stedet forventes det, at 8-K frigives inden for 24 timer efter en afsløringshændelse, der kommer til opmærksomhed fra en højtstående embedsmand i virksomheden.