Nettometoden til registrering af gældskonti

I henhold til nettometoden til registrering af gældskonti registreres leverandørfakturaer til det beløb, der skal betales, efter at der er anvendt rabatter ved tidlig betaling. Dette adskiller sig fra standardmetoden, hvorunder det fulde beløb for hver leverandørfaktura oprindeligt registreres med eventuelle rabatter ved tidlig betaling kun registreret, når betalingen til sidst foretages. Hvis registreringsenheden ikke betaler for fakturaen inden den dato, der er nødvendig for at give mulighed for en rabat, skal rabatbeløbet føjes tilbage til leverandørens fakturabeløb, hvilket kræver en yderligere journalpost.

Nettometoden er mere teoretisk korrekt end standardpraksis, da alle effekter forbundet med en leverandørfaktura registreres inden for samme rapporteringsperiode, således at den fulde effekt af fakturaen påvirker regnskabet inden for en enkelt periode. Men hvis en virksomhed ikke kan betale pålideligt inden for rabatbetingelser, skal den ikke bruge nettemetoden.

Ved registrering af en leverandørfaktura efter nettometoden er posteringen en debitering af den relevante udgift eller aktivkonto og en kredit til den gældskonto, der bruger nettoprisen. Hvis rabatten ikke tages, kræver dette en senere post for at debitere den mistede købsrabatkonto (som er en udgiftskonto).