Definition af journalpost

Oversigt over journalindtastning

En journalpost bruges til at registrere en forretningstransaktion i en virksomheds regnskaber. En journalpost registreres normalt i hovedbogen; alternativt kan det registreres i et datterselskab, der derefter opsummeres og rulles frem til hovedbogen. Hovedbogen bruges derefter til at oprette regnskaber for virksomheden.

Logikken bag en journalpost er at registrere hver forretningstransaktion mindst to steder (kendt som dobbeltregistrering). For eksempel, når du genererer et salg til kontanter, øger dette både indtægtskontoen og kontantkontoen. Eller hvis du køber varer på konto, øges dette både den gældskonto og beholdningskontoen.

Sådan skriver du en journalpost

Strukturen for en journalpost er:

  • En overskriftslinje kan omfatte et journalpostnummer og en dato for indtastning.

  • Den første kolonne inkluderer kontonummer og kontonavn, som posten er registreret i. Dette felt er indrykket, hvis det er for den konto, der krediteres.

  • Den anden kolonne indeholder det debetbeløb, der skal indtastes.

  • Den tredje kolonne indeholder det kreditbeløb, der skal indtastes.

  • En sidefodslinje kan også indeholde en kort beskrivelse af årsagen til posten.

Således er det grundlæggende journalpostformat: