Spild af aktiv

Et spildende aktiv falder i værdi over flere tidsperioder. Dette fald afspejles i regnskabet ved at registrere afskrivningsomkostninger for disse aktiver. Afskrivningsperioden er beregnet til at matche den samme tidsperiode, hvor værdifaldet opstår. Eksempler på spild af aktiver er computerudstyr, køretøjer og møbler.

Det samme koncept gælder for naturressourcer, såsom mineraler, der falder i værdi, når de forbruges over tid. Udtømning bruges til at afspejle denne ændring i regnskabet.

Konceptet gælder også for alle typer muligheder; deres værdi falder til nul fra disse instrumenters udløbsdato.

Nogle anlægsaktiver kan stige i værdi over tid, men afskrives stadig. For eksempel kan en bygnings markedsværdi stige i overensstemmelse med ændringer i lokale markedsforhold.