Oversættelsesrisiko

Omregningsrisiko er risikoen for tab, når der er ugunstige ændringer i valutakurser. Omregningsrisiko kan opstå, når en virksomhed skal betale en leverandør i en anden valuta, modtage betaling fra en kunde, der er denomineret i en anden valuta, eller fra at have aktiver, der er denomineret i en fremmed valuta. Oversættelsesrisiko kan være en stor bekymring for organisationer med omfattende internationale operationer. Et firma, der ønsker at mindske sin oversættelsesrisiko, kan deltage i afdækningstransaktioner.