Forskellen mellem indkomst og fortjeneste

Udtrykkene indkomst og fortjeneste har stort set den samme betydning. De refererer begge til mængden af ​​restindtjening, som en virksomhed genererer, efter at alle indtægter og udgifter er registreret. Der er dog nogle situationer, hvor betydningen af ​​de to udtryk kan afvige. Dette er oftest tilfældet, når en virksomhed genererer sine pengestrømme fra modtagelsen af ​​renter på sine investeringer. I denne situation betragtes renter som virksomhedens indtægter, således at renteindtægter betragtes som en toplinjepost (indtægter) snarere end en bundlinjepost (profit).