Definition af tilskrivningsperiode

Tildelingsperioden er den tidsperiode, hvor periodiseringen beregnes for en forpligtelse efter pension. Denne periode begynder normalt på en medarbejders ansættelsesdato og slutter på medarbejderens fulde berettigelsesdato.