Skatteudgift

Skatteomkostninger er et beløb, som en enkeltperson eller en forretningsenhed skylder en statslig enhed baseret på anvendelsen af ​​en skattesats på en enhed af økonomisk aktivitet. Denne udgift bruges til at finansiere den offentlige enhed. Eksempler på skatter, der kan omfatte skatteomkostninger, er:

  • Indkomstskat, der anvender en skattesats på optjent indkomst.
  • Arbejdsløshedsafgift, der anvender en skattesats på lønninger til ansatte.
  • Brug skat, der æbler en momssats til varer købt af en virksomhed, og som der ikke allerede er betalt en moms for.
  • Hovedskat, der anvender et skattebeløb på antallet af enkeltpersoner, der er ansat i en virksomhed, der arbejder inden for en statslig jurisdiktion.

Skatteomkostninger er ikke det samme som skattepligt. En skatteforpligtelse er det skyldige skat, der endnu ikke er betalt. En skattepligt kan også omfatte skatter, der opkræves af en virksomhed på vegne af en regering og skal overføres til den pågældende regering. Et eksempel på sidstnævnte tilfælde er moms, der opkræves af en virksomhed fra sine kunder og derefter overføres til en offentlig enhed. Omsætningsafgift registreres som en skatteomkostning af køberen af ​​varerne eller tjenesterne, ikke af sælgeren.