Kontant indtjening

Kontant indtjening er det resterende overskud, efter at kontante omkostninger er trukket fra kontante indtægter. Omkostningerne anvendt i beregningen inkluderer ikke ikke-kontante omkostninger, såsom afskrivninger og afskrivninger. En analytiker vil muligvis beregne dette antal ud fra en virksomheds rapporterede regnskaber som en del af en analyse af en virksomhed.