Gennemsnitlig egenkapital

Gennemsnitlig egenkapital er et gennemsnitskoncept, der bruges til at udjævne resultaterne af beregningen af ​​afkastet på egenkapitalen. Dette koncept giver et mere troværdigt afkast på egenkapitalmåling. Den gennemsnitlige egenkapitalberegning er startkapitalen plus den endelige egenkapital divideret med to. Disse oplysninger findes på en virksomheds balance. Den resulterende formel er:

(Begyndende egenkapital + Endelig egenkapital) ÷ ​​2 = Gennemsnitlig egenkapital

Konceptet er mest nyttigt ved måling af investeringsafkastet i en periode, hvor en virksomhed har solgt en stor mængde aktier. I dette tilfælde vil det endelige egenkapitaltal være meget højere end begyndelsestallet, hvilket resulterer i et væsentligt lavere beregning af egenkapitalforrentningen. Hvis der er få aktiesalg over tid, betyder det, at en trendlinje for afkast på egenkapitalmålinger afslører en skarp nedgang i enhver periode, hvor aktien sælges, selvom virksomhedens samlede afkast er omtrent det samme over tid.

Konceptet kan indbygges direkte i formlen for afkast på egenkapital, hvor gennemsnittet er angivet i nævneren som følger:

Nettoresultat ÷ ((startkapital + slutkapital) ÷ ​​2) = egenkapitalafkast